Wprowadzenie do modlitwy na Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia

Rekolekcje Adwentowe 2016 –  DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ

Tydzień 4 – Jezus podejmujący decyzje i zapraszający do decyzji

Tekst: Łk 2,1-20

Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest teraz przy Tobie. Ponieważ chcesz z Nim rozmawiać, więc On Jest Obecny. Poproś Go więc w tym momencie, aby Duch Święty poruszał Twoją modlitwę, by On sam ją prowadził. Poproś także, by Pan usuwał w niej wszelkie przeszkody oraz by oczyścił Twoje zamiary, intencje, pragnienia, decyzje, czyny – by służyły tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi.

Zaangażuj teraz wyobraźnię. Jeśli potrzebujesz, przypomnij sobie fragment Pisma, którym będziesz się modlił. Następnie wyobraź sobie daną scenę. . Zobacz Józefa i Maryję, którzy są w drodze do Betlejem. Zobacz osła, pakunki. Patrz na krajobraz, który mijają. Za każdym razem spróbuj zobaczyć siebie z danym momencie rozgrywającej się sceny.

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę spotkania Boga, który JEST OBECNY.

1. Droga do Betlejem. Najpierw wpatruj się w postacie biorące udział w scenie. Zobacz Józefa, który prowadzi osła. Przypatrz się jego postaci. Jak jest ubrany, jak się porusza, co wyraża jego twarz. Popatrz na Maryję, która siedzi na zwierzęciu. Jest z zaawansowanej ciąży. Zobacz jak wygląda, co wyraża swoją postawą. Popatrz przez chwilę na krajobraz, który mijają. Trzeba pamiętać, że odległość pomiędzy Nazaretem, a Betlejem wynosiła ok. 150 km. Miasto położone było na wzgórzu, więc ostatni etap podróży był szczególnie męczący. Posłuchaj co osoby mówią w tej scenie. Wsłuchaj się w rozmowę Józefa z Maryją podczas ich podróży. O czym rozmawiają, jakie uczucia sobie w ten sposób komunikują? Następnie zobacz co osoby robią w tej scenie. Patrz na gesty i komunikację niewerbalną Józefa i Maryi. Zatrzymuj się tam, gdzie Twoje serce zostanie poruszone. Nie podejmuj refleksji nad tym, co widzisz. Po prostu patrz i zauważaj.

2. Czas Rozwiązania. Najpierw wpatruj się w postacie biorące udział w scenie. Zobacz jak młodzi małżonkowie wchodzą do Betlejem, jak wypełniają obowiązek zapisania się u urzędników cezara. Zobacz, jak szukają miejsca na nocleg i trafiają w końcu do groty, która była schronieniem zwierząt gospodarskich. Rozejrzyj się wokół. Zauważ uczucia, jakie towarzyszą Józefowi i Maryi. Poczuj zapach powietrza w grocie. Posłuchaj co osoby mówią w tej scenie. Posłuchaj tego, co mówią główni bohaterowie tej sceny. Posłuchaj ich dialogów z ludźmi, których spotykają. O czym rozmawiają? Jaki jest ton ich głosu? Następnie zobacz co osoby robią w tej scenie. Józef może rozpaczliwie szuka miejsca na nocleg dla siebie i Małżonki. Widzi, że już blisko czas rozwiązania. Maryja, co robi w tej sytuacji. Może wspiera Józefa, który przeżywa trudny czas w związku z tym, że nie może zapewnić godnych warunków swojej Rodzinie. Patrz na to, co robią mieszkańcy Betlejem. Zatrzymuj się tam, gdzie Twoje serce zostanie poruszone. Nie podejmuj refleksji nad tym, co słyszysz. Po prostu słuchaj i zauważaj.

3. Pierwsi goście u Nowonarodzonego. Zobacz co osoby robią w tej scenie. Popatrz na Józefa, Maryję i Jezusa. Zobacz całą scenę. Zobacz też pasterzy, którzy przychodzą zaproszeni przez Anioła. Przyglądaj się poszczególnym postaciom. Posłuchaj co osoby mówią w tej scenie. Najpierw Maryja, Józef – jak zwracają się do swojego Syna. Potem pasterze zmierzający do groty. Jakie dialogi prowadzą między sobą? Popatrz na sam moment wejścia pasterzy do groty – co mówi Józef, Maryja, pastuszkowie? zobacz co osoby robią w tej scenie. Józef zapewne krząta się przy Maryi i Jezusie. Pasterze widząc Aniołów co robią? Zostawiają swoje trzody i idą do groty? Jak zachowują się pasterze po przyjściu na miejsce i zobaczeniu tego, co zastali w grocie? Zatrzymuj się tam, gdzie Twoje serce zostanie poruszone. Nie podejmuj refleksji nad tym, co słyszysz. Po prostu słuchaj i zauważaj.

4. Zatrzymuj się w miejscach, gdzie zostaną poruszone: Twoje uczucia, Twój rozum, Twoja wola i spróbuj wyciągnąć jakąś korzyść dla siebie. Nie spiesz się, smakuj Obecność Boga i po prostu BĄDŹ.

Na koniec porozmawiaj z Panem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale również smutku, obawy, lęku. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś, lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.

Na zakończenie pomódl się słowami: Ojcze nasz

Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rekolekcji. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.