Droga uważności i rozeznawania

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 26 listopada Tekst: Łk 21,5-11 Prośba: o łaskę uważnego i rozeznającego serca Słowa Jezusa o zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej pokazują, że moja wiara nie może opierać się na tym, co zewnętrzne, ale na doświadczeniu działania Boga w...

Rekolekcje Adwentowe 2019

Serdecznie zapraszamy na Internetowe Rekolekcje Adwentowe 2019 NIE BÓJ SIĘ PRZYJĄĆ… Mt 1, 20 Będziemy w nich towarzyszyć – jak Anioł – Maryi i Józefowi w ich drodze od Zwiastowania do Betlejem. Będziemy odkrywali nasze najgłębsze tęsknoty, dzięki Słowu,...

Jego miłość czuwa

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 25 listopada Tekst: Łk 21,1-4 Prośba: o dziecięce zaufanie i powierzenie siebie Bogu. “Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni.” Spróbuj wyobrazić sobie scenę opisywaną w dzisiejszej Ewangelii. Zwróć uwagę...

Jezu, wspomnij na mnie

Wprowadzenie do modlitwy na Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 listopada Tekst: Łk 23, 35 – 43 Prośba: o głęboką więź z Jezusem Chrystusem, Królem. Myśli pomocne w rozważaniu: Kiedy ukrzyżowane Jezusa, lud stoi i patrzy. A Ty? Kim On dla Ciebie...

Jestem dzieckiem Boga

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 23 listopada. Tekst: Łk 20,27-40 Prośba: o łaskę bycia w niebie już dzisiaj. 1.W dzisiejszym fragmencie Ewangelii pojawia się wiele postaci. Przeczytam ten fragment powoli, kilka razy i będę uważna na poruszenia mojego serca. Do...

Czym napełniam moje serce?

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 22 listopada Tekst: Łk 19,45-48 Prośba: o łaskę wrażliwości na to, czego Bóg dokonuje w moim sercu Warto uświadomić sobie, jaki jest kontekst biblijny dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Jezus przybył do Jerozolimy, a dokładnie...