Serdecznie zapraszamy na Internetowe Rekolekcje Adwentowe 2019

NIE BÓJ SIĘ PRZYJĄĆ… Mt 1, 20

Będziemy w nich towarzyszyć – jak Anioł – Maryi i Józefowi w ich drodze od Zwiastowania do Betlejem. Będziemy odkrywali nasze najgłębsze tęsknoty, dzięki Słowu, które Bóg do nas wypowie. Spotkamy się z lękiem Maryi i Józefa oraz naszymi lękami. Wyruszymy w podróż, która rozpocznie się w Nazarecie, przejdzie przez góry w okolicy Ain-Karim, by ostatecznie dojść do Betlejem. Tam spotkamy małe Dziecko, dla którego nie było miejsca w gospodzie.

A wszystko to po to, by nauczyć się PRZYJMOWAĆ. Bóg, pragnie bowiem, byśmy niczego innego nie czynili, tylko PRZYJMOWALI Jego samego, Jego miłość. To jest nasza najpełniejsza odpowiedź na ofiarowaną nam Miłość.

************

W pierwszym etapie rekolekcji będziemy dzień po dniu zatrzymywali się nad wybranymi wezwaniami litanii loretańskiej do Matki Bożej oraz litanii do św. Józefa. Będzie to czas przygotowania nas na intensywne przeżycie właściwych treści. Ten etap rozpocznie się w 1 Niedzielę Adwentu, tj. 1 grudnia i potrwa do 16 grudnia włącznie.

Na ten czas proponujemy jedno wezwanie z litanii na każdy dzień wraz z krótkim komentarzem lub pytaniami do refleksji. Może to być podstawą codziennej modlitwy albo swoistym “aktem strzelistym”, z którym będziesz chodził przez cały dzień, nasycając się jego treścią. Przeznaczamy na to 16 dni Adwentu.

Następnie przeżyjemy ośmiodniowe rekolekcje PRZYJMOWANIA tego, co Bóg dla nas przygotował – wraz z Maryją, Józefem i Aniołem, którego do nich obojga posyła. Ten czas rozpocznie się 17 grudnia i potrwa do dnia Wigilii Bożego Narodzenia włącznie. Metodą modlitwy będzie tutaj medytacja lub kontemplacja, do których otrzymamy stosowne wprowadzenie.

Serdecznie zapraszamy przyzywając Bożej łaski dla każdej osoby odprawiającej +

ekipa e-DR