Perspektywa końca

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 11 listopada Tekst: Łk 17,26-37 Prośba: o łaskę bycia zawsze przygotowanym na spotkanie z Panem. Listopad jest miesiącem, kiedy wszystko wokół zachęca nas do przeżywania świadomości końca. Przyroda kończy okres wegetacji spektaklem...

Oto tu jest

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 10 listopada Tekst: Łk 17, 20-25 Prośba: o łaskę czuwania i cierpliwego oczekiwania na przychodzenie Pana. 1.   Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny. Nie można wskazać jego konkretnego położenia, jego...

Dwie świątynie

  Wprowadzenie do medytacji na środę, 9 listopada Tekst: J 2,13-22 Prośba: o łaskę czystego serca. 1. Targowisko w świątyni naszego serca. Kiedy nasze serce zamienia się w targowisko wówczas brakuje nam wewnętrznego pokoju. Brak czasu, mnogość obowiązków, wewnętrzny...

Życie wieczne

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 8 listopada Tekst: Tt 2,1-8.11-14 Prośmy dziś Pana o życie zgodne z zasadami wiary oraz o życie wieczne. Tytus został nawrócony na chrześcijaństwo przez św. Pawła, z którym zaczął współpracować. Po pewnym czasie Paweł uczynił go...

Trzy myśli

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 7 listopada Tekst: Łk 17,1-6 Prośba: o łaskę przylgnięcia sercem do Słowa Bożego 1. Dzisiejszy fragment Ewangelii to trzy pozornie niezwiązane ze sobą myśli. O zgorszeniu, o przebaczaniu, kiedy winowajca żałuje i o mocy wiary....

Życie na wieki

Wprowadzenie do modlitwy na 32 Niedzielę zwykłą, 6 listopada Tekst: Łk 20, 27-38 Prośba: o przyjęcie życia ofiarowanego przez Boga, o głęboką relację z Nim. 1.   Odrzucanie zmartwychwstania u saduceuszów ma swoje źródło w tym – według dzisiejszego tekstu, że...