Pan moją tarczą

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 17 listopada Proś o łaskę niezachwianej wiary. Tekst: Ps 3,2-7 „Nie znajdzie on w Bogu zbawienia” – głosy, które przychodzą z zewnątrz mogą przekonywać, że wiara nie ma sensu. Argumenty mogą być dwojakiego rodzaju. Po pierwsze...

Bezimienny niewidomy

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 16 listopada Tekst: Łk 18,35-43 Prośba: o odwagę wołania do Boga pomimo trudności 1. Jezus jest w ruchu. Zbliża się do kolejnego miasta. Tłumy podążają za Nim. Przy drodze siedzi niewidomy. Słyszy wokół niego jakieś...

Blisko, we drzwiach

Wprowadzenie do modlitwy na 33 Niedzielę zwykłą, 15 listopada Tekst: Mk 13, 24 – 32 Prośba: o wrażliwe serce na przychodzenie Boga. Z końcem roku liturgicznego Kościół daje nam teksty, które mówią o końcu świata. Dziś Jezus mówi o znakach, jakie będą temu...

Wierność w modlitwie

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 14 listopada Tekst: Łk 18, 1 – 8 Prośba: o wierność w modlitwie i zaufaniu Bogu. Kolejna przypowieść, w której Jezus za przykład daje człowieka niekoniecznie nieskazitelnego. Niesprawiedliwy sędzia, który Boga się nie boi i z...

Przyjście ku wolności

  Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 13 listopada. Tekst: Łk 17,26-37 Prośba: o łaskę prawdziwej radości z powodu ostatecznego przyjścia Pana. 1. Przyjście Pana. Jezus zapewnia o swoim ponownym przyjściu na ziemię. To wydarzenie dokona się pośród naszych...

Przyjście Królestwa

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 12 listopada Tekst: Łk 17,20-25 Prośba: o łaskę serca otwartego na Boże przychodzenie. 1. Subtelność Boga. Przyjście Królestwa Bożego to nie demonstracja siły Stwórcy czy pokazanie władzy, jaką ma nad światem. Królestwo Boże to...