Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 20 listopada.

Tekst: Łk 19, 45-48

Prośba: o łaskę wytrwałości w duchowej walce.

1. Wypędzenie przekupniów. Św. Paweł naucza: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego…” (1 Kor 6,19a). Jezus wypędza przekupniów ze świątyni mojego serca. Kim są owi „przekupnie”? Co dzieje się w moim duchowym wnętrzu? Czy panuje tam pokój i klimat modlitwy, czy raczej przypomina jaskinię zbójców? Czy potrafię nazwać uczucia, które pojawiają się w moim sercu i rozmawiać o nich z Jezusem?

2. Nauczanie w świątyni. „Arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie” pisze Ewangelista. Ktoś lub coś w moim życiu może również czyhać na Jezusa, który mieszka w moim sercu. Mogą to być pokusy, które uderzają w mój najsłabszy punkt, mówić „widzisz, tu Jezus ci nie pomoże…” Mogą to być również konkretni ludzie, w pracy, na uczelni, w domu, którzy nie wierzą, albo zrazili się kiedyś do Boga i Kościoła. Kto lub co czyha na Jezusa w moim życiu? Jak mogę się bronić przed tymi niebezpieczeństwami?