Środa, 23 listopada

Łk 21, 12-19

1.   Przedziwny jest ten dzisiejszy tekst Ewangelii. Jezus mówi, że spotka nas krzywda, że przyjdą prześladowania, ale że wtedy tak naprawdę będziemy mogli dać świadectwo, tzn. pokazać, czy Bóg i wiara w Niego są dla nas najwyższą wartością.

Wtorek, 22 listopada

Łk 21,5-11

   W centrum dzisiejszej perykopy są dwa zwroty: “Strzeżcie się” oraz “Nie trwóżcie się!”. Jezus przygotowuje uczniów na to, że będą im się przytrafiały mało przyjemne rzeczy. Ostatecznie przecież któreś pokolenie będzie świadkiem końca.

Poniedziałek, 21 listopada

Łk 21,1-4

Ostatni tydzień roku liturgicznego nakierowuje nas na sprawy związane z końcem świata. Koniec pewnego okresu daje sposobność do podsumowań. Choć dzisiejszy tekst związany jest bardziej ze wspomnieniem ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, można na niego popatrzeć także przez pryzmat czasów ostatecznych.

Niedziela, 20 listopada, Chrystusa Króla

Mt 25,31-46 i 1 Kor 15,20-26.28

1.  Święta Teresa z Avila podaje piękną medytację o stanięciu przed Królem. Proponuję, aby dzisiejsza modlitwa opierała się właśnie na niej. A zatem wyobraź sobie najpierw, że zostałeś zaproszony na audiencję do wielkiego Pana, do Króla wszechświata.

Sobota, 19 listopada

Łk 20, 27-40

1.  Mojżesz tak nam przepisał – saduceuszom wydawało się, że znają dobrze Mojżesza i jego naukę, lecz Jezus wykazuje im, że wybiórczo to rozumieją, bo i u Mojżesza można znaleźć teksty sugerujące zmartwychwstanie – jak to im wykazał Jezus.

Piątek, 18 listopada

Łk 19,45-48

 

1.  Bóg zasadniczo nie chadza na kompromisy. Każdy element rzeczywistości ma pewien cel, dla którego istnieje. Kiedy ów cel zostaje przyrzucony stertą zbędnych gratów, Bóg interweniuje z całą mocą. Wcześniej napomina, szturcha sumienie, wzywa do nawrócenia.