Miłość przynagla i obejmuje

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 15 czerwca. Tekst: 2 Kor 5,14-21 Prośba: o łaskę przebywania w Miłości Chrystusa. 1.Paweł pisze do wspólnoty wiernych w Koryncie bardzo osobiste słowa. Wskazuje na źródło wszelkiego swojego działania, apostołowania. Tym motorem dla...

Szukać Jezusa we wszystkim

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 8 czerwca. Tekst: J 21,20-25 Prośba: o gotowość towarzyszenia Jezusowi. Obróciwszy się… Sytuacja opisana w zakończeniu Ewangelii według świętego Jana, jest kontynuacją wczorajszego fragmentu Ewangelii. Dzieje się bezpośrednio...
Serce przy sercu

Serce przy sercu

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 1 czerwca. Tekst: J 16,23b-28 Prośba: o łaskę bycia sercem przy Sercu Jezusa. W imię moje. Czyli w imię Jezusa. Jezus sam mnie zachęca, żebym prosiła Ojca “w Jego imię”. Obiecuje, że każda modlitwa w ten sposób...
Posłuszeństwo Duchowi Jezusa

Posłuszeństwo Duchowi Jezusa

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 25 maja. Tekst: Dz 16,1-10 Prośba: o łaskę usłyszenia i posłuszeństwa Duchowi Jezusa we mnie. 1. Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Paweł wraz z towarzyszami miał jasny plan ewangelizacyjny. Czuł się odpowiedzialny za...
To mi wystarczy

To mi wystarczy

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 18 maja. Tekst: J 14,7-14 Prośba: o wiarę, że Jezus objawia nam Ojca. 1.Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Dzisiejszy fragment Ewangelii pochodzi z ostatniego wieczoru, który Jezus spędził ze swoimi uczniami. Wiedział, że...