Rekolekcje Adwentowe 2019 NIE BÓJ SIĘ PRZYJĄĆ…

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 6 grudnia

Arką przymierza Izraelici nazywali akacjową skrzynię, bogato zdobioną, wykonaną według polecenia samego Boga. Miała ona wartość największej świętości ze względu na to, co w niej przechowywano. A były to kamienne tablice, które Mojżesz otrzymał od Boga Jahwe na górze Synaj. Tablice z wypisanymi Dziesięcioma Słowami, świadectwo przymierza – ogromnej miłości Boga do ludzi. W Arce Przymierza Bóg umieścił to, co było dla Niego najcenniejsze, co chciał przekazać ludziom i co trzeba było chronić. Symbolem ochrony były rzeźby aniołów – cherubów, które tworzyły część Arki. Arka była przynoszona przez kapłanów, obecna pośród ludu w najważniejszych momentach. Ta wyjątkowa skrzynia zaginęła kilka wieków przed narodzeniem Chrystusa, czego Izraelici nie mogli odżałować.

Uznając Maryję za Arkę Nowego Przymierza, to w niej szukamy świadectwa miłości Boga do nas. To w Jej łonie Bóg złożył Swój największy skarb – Swojego Syna. Jej powierzył opiekę nad Nim. Ona stała się żywym tabernakulum, przez dziewięć miesięcy zanosząc Jezusa wszędzie tam, gdzie sama szła. Dzięki Niej, Bóg zaświadczył, że jest Bogiem bliskim, że zamieszkał – rozbił namiot pośród ludzi. Z zewnątrz Maryja mogła nie wyróżniać się niczym specjalnym. Jej wyjątkowość pochodziła z wnętrza – niepokalanej duszy i dziecka, które nosiła, urodziła, wychowała. Ja też mogę być Arką przymierza – nosić w sobie słowo, strzec go, przywoływać…

Rozważaj to słowo podczas dzisiejszej modlitwy. Jeśli chcesz, możesz z nim również chodzić przez cały dzień, pozwalając, by dotykało i poruszało Cię od środka, przemieniając powoli Twoje serce. Niech ono poprowadzi Cię do głębin serca Jezusa i serca Maryi. Niech pomoże zbudować głęboką więź z Tym, od którego masz wszystko. Na koniec dnia zapisz sobie kilka pragnień, uczuć czy myśli, które to słowo w Tobie wzbudziło.