Pójdźcie za Mną…

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 11 stycznia Tekst: Mk 1, 14-20 Prośba: o odwagę w odpowiedzi na Boże zaproszenia Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus powołał Szymona i Andrzeja w czasie, gdy byli oni zajęci swoimi codziennymi zajęciami. Nie działo się wtedy nic...

Uboga wdowa

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 23 listopada  Tekst: Łk 21,1-4 Prośba: o zaufanie i szczerość w relacji z Jezusem Myśli pomocne w rozważaniu: Wyobraź sobie tę scenę: bogaczy, wrzucających duże sumy do skarbony i ubogą wdowę z jej dwoma pieniążkami. Być...

Co chcesz, abym ci uczynił?

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 16 listopada Tekst: Łk 18,35-43 Prośba: o uważność i łaskę spotkania z sobą samym oraz z Jezusem Myśli pomocne w rozważaniu: Potrzeba było uważności, by zauważyć przechodzącego Nauczyciela. Potrzeba było odwagi i wytrwałości,...

Fundament

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 9 listopada, Tekst: Ps 46,2-3.5-6.8-9 Prośba: o odkrycie na nowo, że Jezus jest fundamentem naszego życia “Bóg jest dla nas ucieczką i siłą”. Co znaczą dla Ciebie te słowa? Bóg jest schronieniem, jest tym, który...

W Twoje ręce.

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 2 listopada, Tekst: Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a Prośba: o spotkanie z Jezusem w tym, co trudne “I mrok ogarnął całą ziemię…”. Są takie chwile w naszym życiu – gdy coś tracimy, gdy odchodzi ktoś...