Być w relacjach

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 15 lutego Tekst: Mk 7, 31-37 Prośba: o łaskę otwarcia na bycie w relacjach 1. Bohater dzisiejszej Ewangelii, którego przyprowadzono do Jezusa jest człowiekiem, który jest zamknięty, niezdolny nawiązać kontakt ze światem zewnętrznym....

Serce nierozdwojone

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 12 lutego Tekst: Mk 7, 1-13 Prośba: o serce nierozdwojone 1. Jezus nie neguje wartości tradycji i przepisów z nią związanych. Pokazuje jednak, że chodzi o postępowanie zgodne z nimi, które wypływa z głębokości serca człowieka. Moje...

Pokora Apostoła

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 8 lutego Tekst: Mk 6, 14-29 Prośba: o łaskę pokory wobec tych, których spotykam podczas dzielenia się moją wiarą 1. Pomiędzy opisem posłania Dwunastu a ich powrotem centrum wydarzeń przesuwa się na inny plan. Widzimy Heroda, który...

Trzy spotkania

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 5 lutego Tekst: Mk 5, 21-43 Prośba: o łaskę głębokiego, osobistego spotkania z Jezusem 1. Jair. Przychodząc do Jezusa miał wiele do stracenia. Przełożony synagogi, zapewne bardzo bogaty, mający swoją ustabilizowaną pozycję....

Odzyskać siebie

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 4 lutego Tekst: Mk 5, 1-20 Prośba: o łaskę zaufania Jezusowi we wszystkim, co mnie spotyka w życiu 1. Mieszkał on w grobach. To zdanie pokazuje sytuację wewnętrzną opętanego. Groby to miejsce, gdzie nie ma życia, gdzie nie ma...