Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 28 lipca

Tekst: Jr 14,17-22

Prośba: o łaskę serca wrażliwego na Boże prowadzenie

  • Słowa, które dziś słyszymy z ust proroka Jeremiasza są spowodowane niewiernością Narodu Wybranego wobec Boga. Mówią one o takim momencie, kiedy nie będzie możliwe namacalne doświadczanie Boga, ponieważ serce człowieka nie będzie zdolne przyjąć tego doświadczenia. Grzech i trwanie w nim sprawia, że serce staje się niedolne do odczuwania.
  • Jednak Słowo dzisiejsze mówi też o tym, co może uzdolnić do ponownego odkrycia, że Bóg jest. To nawrócenie – metanoja, czyli zmiana sposobu myślenia, postrzegania i działania. Proces ten zawsze zapoczątkowuje ŁASKA, ale żeby on mógł się rozwijać potrzebna jest współpraca z Bogiem.
  • Na końcu dzisiejszego Słowa jest mowa o bożkach, czyli kimś/czymś, kto/co zajmuje miejsce Jedynego Boga w sercu człowieka. Pomyśl dziś o tym, jakie miejsce w Twoim życiu zajmuje relacja z Bogiem? A On sam – gdzie Go zapraszasz, a gdzie wolałbyś, żeby nie zaglądał?