Życiodajny bunt

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 13 grudnia Tekst: Mt 21, 28-32 Prośba: o łaskę mądrego buntu, który prowadzi do jedności z Bogiem Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus opowiada przypowieść. Przeczytaj dzisiejszy fragment Ewangelii powoli i z uwagą. Wyobraź sobie...