Wołający

Wprowadzenie do modlitwy na 2 Niedzielę Adwentu, 4 grudnia Tekst: Mt 3, 1-12 Prośba: by głos Wołającego był przeze mnie codziennie słyszany. Myśli pomocne w rozważaniu: W owym czasie… a więc dokładnie w tym czasie, czasie łaski, czasie TERAZ. Pojawia się...