Łaska i zbawienie

 Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 12 grudnia Tekst: Ps 85,8: „Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie”. Prośba: o otwarte serce na Bożą łaskę. Myśli pomocne w rozważaniu:     Jesteśmy w połowie tegorocznego...