Uwierzyć Słowu i dziełom

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 1 maja Tekst: Dz 13, 44-52 oraz J 14, 7-14 Prośba: o przyjęcie Słowa i dzieł Jezusa. Myśli pomocne w rozważaniu: Paweł i Barnaba głoszą odważnie Słowo Boże. Ono jest odrzucane przez Żydów, nie przyjmują go, nie zamierzają się...