Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 1 maja

Tekst: Dz 13, 44-52 oraz J 14, 7-14

Prośba: o przyjęcie Słowa i dzieł Jezusa.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Paweł i Barnaba głoszą odważnie Słowo Boże. Ono jest odrzucane przez Żydów, nie przyjmują go, nie zamierzają się przy nim zatrzymać, dać mu szansy. Są zamknięci w swoich schematach, zamknięci na słuchanie i przyjmowanie Słowa Boga na dziś, na TERAZ.
  • Apostołowie zatem zwracają się do pogan, bo okazuje się, że oni są otwarci, oni przyjmują, ich serca mają przestrzeń na przyjmowanie Słowa Życia. Słuchanie sprawia w nich radość i uwielbienie dla Słowa, które Bóg do nich kieruje przez Apostołów. Radość i uwielbienie. Słowo, które niesie życie wieczne. Wystarczy uwierzyć. To właśnie czynią poganie.
  • Odrzucenie Słowa skutkuje również odrzuceniem – wyrzuceniem tych, którzy to Słowo głoszą. A oni wyrzuceni są pełni wesela i Ducha Świętego. Ich serce jest przepełnione radością oraz Duchem Jezusa, Duchem miłości, prawdy, jedności. Duchem Świętym.
  • To wszystko, czego potem dokonują Apostołowie – zapowiada Jezus w dzisiejszej ewangelii. Wskazuje na Siebie jako wiary-godnego. Na Siebie zjednoczonego z Ojcem i, mało tego, Jezus wskazuje, że wszystkich Jego dzieł dokonuje Ojciec, z którym On jest złączony w pełni. Zaprasza On uczniów do wiary w to, że jest z Ojcem jedno, a jeśli słowa by ich nie przekonywały, by uwierzyli czynom – znakom, cudom. Te znaki bowiem potwierdzają słowa, uwiarygadniają je, czynią prawdziwymi.
  • Zatrzymaj się dzisiaj nad tym Słowem. Spójrz na miejsca w Twoim życiu, które są otwarte, przyjmujące. Spójrz także na te, które się bronią przed Słowem. Bronią przed uwierzeniem w to, co mówi Jezus. Dlaczego się bronią? Czy jest w tym lęk? Przed czym? Stań z tym wszystkim przy Jezusie. Posłuchaj, co chce Ci powiedzieć.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.