Wprowadzenie do modlitwy na środę, 30 października Tekst: Rz 8, 26 – 30  Prośba: o świadomość działania Ducha Bożego we mnie. Myśli pomocne w rozważaniu: Te słowa św. Pawła mówią w sumie, że to Duch Święty modli się w nas nieustannie. Bo czy my tak naprawdę umiemy się modlić tak, jak trzeba? Czy my w ogóle wiemy, co oznacza modlić się “jak trzeba”? Rozważaj te słowa przez chwilę. Mowa też o błaganiach, których nie można...