Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 17 października Tekst: Łk 11, 47-54 Prośba: o doświadczenie Bożego miłosierdzia i łaski. Myśli pomocne w rozważaniu: Biada wam – to mocne słowa. Lecz nie wydaje się, by w ustach Jezusa miały posmak grożenia czy zemsty. Owszem, mówi o pomszczeniu krwi proroków, wymieniając konkretnie, że ta długa lista wysłańców Boga rozpoczyna się od Abla, zabitego przez swojego brata Kaina. Skoro chodzi o tak długi...