Klucze Miłości

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 17 października Tekst: Łk 11, 47-54 Prośba: o doświadczenie Bożego miłosierdzia i łaski. Myśli pomocne w rozważaniu: Biada wam – to mocne słowa. Lecz nie wydaje się, by w ustach Jezusa miały posmak grożenia czy zemsty....