Wprowadzenie do modlitwy na środę, 30 października

Tekst: Rz 8, 26 – 30 

Prośba: o świadomość działania Ducha Bożego we mnie.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Te słowa św. Pawła mówią w sumie, że to Duch Święty modli się w nas nieustannie. Bo czy my tak naprawdę umiemy się modlić tak, jak trzeba? Czy my w ogóle wiemy, co oznacza modlić się “jak trzeba”? Rozważaj te słowa przez chwilę.
  • Mowa też o błaganiach, których nie można wyrazić słowami. To oznacza, że są w nas głęboko takie przestrzenie, które trudno nam wyrazić, może nawet nie mamy do nich bezpośredniego dostępu. Ale ma do nich dostęp Duch, który wyraża je wobec Ojca. Spróbuj więc wyrazić Ojcu dzisiaj to, co w Tobie niewyrażalne. Nie nazywaj tego, bo przecież nie masz do tego dostępu, ale powiedz Mu ogólnie o tym. Z drugiej strony podobnie może być z ciemną stroną naszego życia – z grzechami czy krzywdami. Możemy sprawiać komuś przykrość nie wiedząc o tym. Wtedy grzechu nie mamy, bo nie było świadomości (zawinionej), ale krzywda powstała. Być może Duch również za tymi “grzechami” błaga w naszej intencji.
  • Bóg współdziała z nami we wszystkim dla naszego dobra. To bardzo pocieszające słowa. Bo to oznacza, że pragnie wszystko przemienić w dobro dla nas, nawet nasze największe trudności, przeszkody, krzywdy, rany, katastrofy życiowe, a nawet nasze własne głupoty i grzechy. Mocą Ducha, przez Jezusa, pragnie wszystko obrócić na nasze dobro – tak ostatecznie i definitywnie. Czy masz tego świadomość. Uświadamiaj sobie dzisiaj, na jak wiele sposobów działa w Tobie Duch Święty, zamieszkujący głębiny Twego serca. Porozmawiaj z Nim o tym wszystkim

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.