Rekolekcje Adwentowe

Oto baza Rekolekcji Adwentowych publikowanych na naszej stronie począwszy od roku 2011. Jeśli chcesz, możesz z nich skorzystać w swojej codzienności, odprawiając je samodzielnie (niekoniecznie tylko w Adwencie). Aby przejść do wprowadzeń na każdy dzień wystarczy kliknąć w rok i tytuł. Poszczególne dni (pliki) są ustawione datami od ostatniego do pierwszego, stąd aby przejść do początku rekolekcji, należy u dołu strony przejść do strony ostatniej danych rekolekcji. Serdecznie zapraszamy do skorzystania. Prawa autorskie do wprowadzeń należą do ekipy e-DR i poszczególnych twórców wprowadzeń – korzystając z tej bazy prosimy o zaznaczenie źródła treści.

ROK 2023   |   SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM

Zapraszamy na 8-dniowe Rekolekcje Adwentowe. Krótki czas, w którym będziemy wpatrywać się w przychodzącego Boga i kontemplować Jego drogi do nas. Nasza modlitwa będzie prosta. Dostaniemy do niej jedynie propozycję obrazu wraz z krótką instrukcją modlitwy tym obrazem.
(Czas publikacji: 17 – 24 grudnia 2023)

ROK 2022   |   PRZYJĄŁ SWOJĄ MAŁŻONKĘ

W tych rekolekcjach będziemy się na nowo uczyli przyjmowania wszystkiego, co Bóg nam ofiarowuje w naszej codzienności – na wzór Maryi i Józefa. Tytuł rekolekcji mówi o Józefie, który choć chciał potajemnie opuścił Maryję, przyjął swoją Małżonkę do siebie po spotkaniu z Aniołem. Zatrzymamy się więc na naszych obawach w przyjmowaniu rzeczywistości, ale również ucieszymy się tym wszystkim, na co udaje nam się otworzyć nasze ręce i serca.
(Czas publikacji: 17 – 24 grudnia 2022)

ROK 2021   |   JAK PRZYJACIEL Z PRZYJACIELEM

Zapraszamy do spotkania z Bogiem „jakby przyjaciel mówił do przyjaciela”. Tak spotkanie z Bogiem i rozmowę z Nim nazwał św. Ignacy z Loyoli w swoich Ćwiczeniach Duchowych [ĆD 54]. Pośród pędzącego świata i jego spraw będziemy próbowali złapać duchowy oddech i radość spotkania z Tym, który nas rozumie, który niczemu się nie dziwi ani nie gorszy, który nas prawdziwie kocha i dlatego wcielił się i stał się człowiekiem.

ROK 2020   |   DROGA KU ŻYCIU

Te rekolekcje są zaproszeniem do drogi, po której idzie nasze życie i po której przychodzi do nas Bóg. To czas oczekiwania na przyjście Pana. Nasza modlitwa jest zatrzymaniem się, by wejść w głębszą relację z Tym, który do nas przychodzi. On przychodzi do nas, a my oczekujemy na Jego przyjście. Oczekujemy jak gospodarz czekający na złodzieja – ze świadomością i uważnością w bardzo prostej modlitwie.
(Czas publikacji: 29 listopada – 24 grudnia 2020)

ROK 2019   |   NIE BÓJ SIĘ PRZYJĄĆ /Mt 1, 20/

Będziemy w nich towarzyszyć – jak Anioł – Maryi i Józefowi w ich drodze od Zwiastowania do Betlejem. Będziemy odkrywali nasze najgłębsze tęsknoty, dzięki Słowu, które Bóg do nas wypowie. Spotkamy się z lękiem Maryi i Józefa oraz naszymi lękami. Wyruszymy w podróż, która rozpocznie się w Nazarecie, przejdzie przez góry w okolicy Ain-Karim, by ostatecznie dojść do Betlejem. Tam spotkamy małe Dziecko, dla którego nie było miejsca w gospodzie. A wszystko to po to, by nauczyć się PRZYJMOWAĆ.
(Czas publikacji: 1 – 24 grudnia 2019)

ROK 2018   |   TAK WIĘC TRWAJĄ WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ /1 Kor 13, 13/

Adwentowa podróż z trzema Siostrami.
(Czas publikacji: 3 – 24 grudnia 2017)

ROK 2017   |   UJRZELIŚMY JEGO GWIAZDĘ… /Mt 2, 2/

To jubileuszowe Rekolekcje Adwentowe (10 rocznica powstania e-DR). Każdego dnia towarzyszyła nam gwiazda prowadząca do Betlejem. Szliśmy w pielgrzymce do Ziemi Świętej, czyli naszej codzienności, robiąc codziennie trzy pory modlitwy (zatrzymania): Poranek, Południe i Wieczór.
(Czas publikacji: 3 – 24 grudnia 2017)

ROK 2016   |   DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ

4. tygodniowe rekolekcje, w których chcemy poznawać Jezusa coraz bardziej za pomocą uczuć, rozumu, zmysłów i wolności decydowania.
(czas publikacji: 27 listopada – 24 grudnia 2016)

ROK 2015   |   NA POCZĄTKU…

25-dniowe rekolekcje pomocne w spotkaniu Boga, który nie tylko stwarza świat i człowieka, ale też pierwszy wychodzi do swojego stworzenia z propozycją głębokiej i osobistej relacji z Nim. To Bóg pierwszy kocha, pierwszy przebacza, pierwszy zaprasza do wspólnoty miłości. Tę prawdę staramy się dostrzec poprzez przypatrywanie się różnym początkom, jakie opisane są w Piśmie Świętym.
(czas publikacji: 29 listopada – 24 grudnia 2015)

ROK 2014   |   PRAGNIENIE BOGA – PRAGNIENIE CZŁOWIEKA

W tych rekolekcjach modlitwa została uproszczona do oddechu jako nośnika życia otrzymanego od Pana i Słowa, które On do nas wypowiada. Słowa, które wyraża Jego najgłębsze pragnienie miłości i bliskości.
(czas publikacji: 30 listopada – 24 grudnia 2014)

ROK 2013   |   BÓG STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM

Chcemy w nich odkryć choć trochę, czym jest Wcielenie, co dla nas, ludzi, ono oznacza. Chcemy patrzeć jak Bóg do nas przychodzi. Jak pokonuje dystans. Jak Stwórca przyjmuje naturę stworzenia. Jak zgadza się na wszystkie ograniczenia jakie niesie ze sobą bycie w ciele. Staje się Dzieckiem byśmy my mogli być dziećmi Ojca.
(czas publikacji: 1 – 24 grudnia 2013)

ROK 2012   |   NIE BÓJ SIĘ, WIERZ TYLKO!

23-dniowe Rekolekcje Adwentowe w Roku Wiary, w których patrzyliśmy, słuchaliśmy i doświadczaliśmy Boga, który JEST z nami, MÓWI do nas i KOCHA każdego z nas.
(czas publikacji: 2 – 24 grudnia 2012)

ROK 2011   |   …I ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI

28-dniowe Rekolekcje Adwentowe, w których pragniemy doświadczyć Wcielonego Słowa Bożego, które przychodzi, by zamieszkać pośród nas i w nas.
(czas publikacji: 27 listopada – 24 grudnia 2011)