Wrażliwość na lato

Wprowadzenie do modlitwy na 33 Niedzielę zwykłą, 18 listopada Tekst: Mk 13, 24-32 Prośba: o łaskę pogłębiającej się ufności Bogu we wszystkim. 1.   Wsłuchaj się w słowa wypowiadane przez Jezusa. Bądź blisko Niego w tym momencie. Jak one brzmią w Twoich uszach? Czy...

Bracia skądinąd

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 17 listopada. Tekst: 3 J 5-8 Prośba: O serce otwarte na potrzeby braci i sióstr. 1. W przededniu Światowego Dnia Ubogich, Bóg w Swoim Słowie mówi wprost o konieczności wspierania potrzebujących braci, a zwłaszcza tych, którzy...

Coś zwyczajnego

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 16 listopada Tekst: Łk 17,26-37 Prośba: o łaskę wolności w zostawieniu wszystkiego ze względu na Boga Dzisiejsza Ewangelia mówi o końcu świata jak o czymś zwyczajnym. Nic nie będzie zapowiadało tego wydarzenia. I dlatego pokazuje,...

Kiedy przyjdzie?

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 15 listopada Tekst: Łk 17, 20-25 Prośba: o łaskę coraz głębszej więzi z Tym, który na stałe przebywa w Twoim wnętrzu. 1.   Pytają Jezusa, kiedy przyjdzie królestwo Boże. Lecz Jezus swoją wypowiedź rozpoczyna od słów: Królestwo...

Chwała na pograniczu

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 14 listopada Tekst: Tt 3, 1-7 oraz Łk 17, 11-19 Prośba: o łaskę oddawania chwały Bogu całym swoim życiem. 1.   Jezus idzie do serca Izraela – Jeruzalem, przechodząc przez pogranicze Samarii i Galilei. Jezus idzie “po...

Przełożony – podwładny

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 13 listopada Tekst: Łk 17,7-10 Prośba: o miłość wzajemną 1. Obraz z dzisiejszej Ewangelii możemy odnieść to naszego codziennego życia, do każdej sytuacji, gdy znajdujemy się relacji przełożony-podwładny. Bycie sługą kojarzy nam się...
Bóg, który nie męczy się przebaczaniem

Bóg, który nie męczy się przebaczaniem

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 12 listopada Tekst: Łk 17,1-6 Prośba: o łaskę przyjęcia Bożej pomocy i przebaczenia 1. Słowo “biada” pada z ust Jezusa w Ewangeliach  kilka razy. Spróbuj dzisiaj usłyszeć w tym słowie nie tylko ostrzeżenie czy...

Wdowa i prorok

Wprowadzenie do modlitwy na 32 Niedzielę zwykłą, 11 listopada Tekst: 1 Krl 17, 10-16 oraz Mk 12, 38-44 Prośba: o łaskę wdzięczności za wszystko, co otrzymujesz oraz o hojność w dawaniu siebie innym. 1.   Wsłuchaj się uważnie w oba dzisiejsze teksty, które jakoś...