Zobaczycie zbawienie – dzień 7

Wprowadzenie do modlitw na wtorek, 1 marca 2016. Tekst: Wj 14, 5-14. Izraelici zaczynają szemrać przeciw Bogu i Mojżeszowi. Wątpią w to, że wyzwolenie jest dla nich dobrem. Widzą tylko przeszkody, a nie zauważają perspektyw zmiany, która będzie służyła ich rozwojowi, dobrobytowi, osiągnięciu szczęścia. Wolą wrócić do starego, niż zawalczyć o nowe.

Ja będę z tobą – dzień 6

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 29 lutego 2016. Tekst: Wj 3, 4b. 7-12. Bóg jest Bogiem wolności. To szatan dąży do zniewolenia człowieka. Tak było kiedyś, tak jest i dzisiaj. Izraelici znajdowali się w niewoli Egipcjan. Dzisiejszy człowiek to często niewolnik różnych układów, struktur, wzajemnych zależności, a także własnych słabości, grzechów, nałogów. Bóg pragnie człowieka z każdej niewoli wyprowadzić. Zwraca się do każdego z nas indywidualnie, po imieniu, jak do Mojżesza i mówi: ”Chcę cię wyprowadzić z niewoli. Ciebie, twoich bliskich, twoich przyjaciół, chcę abyście byli wolni”.

O poruszeniach wewnętrznych

Rekolekcje Internetowe: “Przyjaciela mam”. Niedziela, 28 lutego, 2016. Zapraszamy do wysłuchania drugiej konferencji mówiącej o poruszeniach wewnętrznych

Tydzień 1 – medytacja powtórkowa

Rekolekcje Internetowe „Przyjaciela mam” Tydzień 1 – Obdarowani życiem Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 27 lutego Na dzisiejszy dzień proponujemy modlitwę powtórkową. Możesz ją zrobić na kilka sposobów – wybierz taki, który najbardziej Ci pomoże spotkać się z...

Miłośnik życia – dzień 5

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 26 lutego 2016. Tekst: Mdr 11,22-26. Człowiek po grzechu zagubił gdzieś poczucie miłości i obdarowania ze strony Boga. Ale Bóg nie zostawił człowieka. Nieustannie przychodzi nam na ratunek, szuka nas i mówi do nas: „zgubiłeś właściwą drogę do szczęścia, pozwól, że Ci ją wskażę”. Nasze grzechy nie są dla Niego przeszkodą. Bóg zawsze przyznaje się do nas i akceptuje w nas również to, czego sami nie potrafimy przyjąć.

Ojciec wiary – dzień 4

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 25 lutego 2016. Tekst: Rdz 12,1-4. Z wezwaniem skierowanym do Abrama związana była niepewność. Abram nie był panem sytuacji, cel jego podróży był tajemnicą. Miał iść do ziemi, która zostanie mu wskazana. Niepewność towarzysząca mu podczas każdego dnia wędrówki, uczyła go coraz większego zaufania Bogu, choć nie oznaczało to braku wewnętrznych zmagań. Abram miał przede wszystkim powierzyć się Słowu. W życiu każdego człowieka przychodzi czas ważnych decyzji, np. czas wyboru drogi życia lub pójścia za słowem Bożym, zaproszenia do realizacji jakiegoś zadania, czy podjęcia jakiejś misji.