Piątek, 16 marca (15)

Tydzień 3: “Pozwól się pokochać”   Łk 10, 29-37 Lecz [uczony w Prawie], chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: “A kto jest moim bliźnim?” Jezus nawiązując do tego, rzekł: “Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce...

Czwartek, 15 marca (14)

Tydzień 3: “Pozwól się pokochać” Łk 15,11-32 Powiedział też: ?Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: “Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn,...

Środa, 14 marca (13)

Tydzień 3:”Pozwól się pokochać”   Łk 15,1-7 Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: “Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą...

Wtorek, 13 marca (12)

Tydzień 3: “Pozwól się pokochać”   Iz 54,4-10 Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości. I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa.  Bo małżonkiem twoim jest twój...

Poniedziałek, 12 marca (11)

Tydzień 3: “Pozwól się pokochać”   Iz 49,15-16 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną.  ...

Piątek, 9 marca (10)

Tydzień 2: “Nie lękajcie się!”   Łk 24,13-35 Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą,...