Ojcze, przebacz im… Łk 23, 34

Wprowadzenie do modlitwy na Wielką Środę, 23 marca Tekst pomocniczy: Ps 32 Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest zawsze obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, a...

Dziś ze mną będziesz w raju… Łk 23, 43

Wprowadzenie do modlitwy na Wielki Wtorek, 22 marca Tekst pomocniczy: Łk 23, 35 – 43 Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest zawsze obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na...

“Niewiasto, oto syn Twój… Oto Matka Twoja…” J 19 25-27

Wprowadzenie do modlitwy na Wielki Poniedziałek, 21 marca Tekst pomocniczy: J 19,25-27 Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest zawsze obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na...

Pragnę… J 19, 28

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Palmową, 20 marca. Być może swoje pragnienia znasz – i te bardziej przyziemne, ale również te głębokie, ukryte w sercu. Spróbuj jednak zatrzymać się dziś nad pragnieniami, jakie ma Jezus. Bo jeśli chcesz budować z Nim głęboką relację, to niewystarczające jest to, że mówisz Mu tylko o swoich pragnieniach i czekasz, aż On je zrealizuje. Prawdziwa przyjaźń to relacja wzajemności. To owszem, wypowiadanie swoich pragnień i potrzeb, ale również słuchanie pragnień drugiej strony i chęć odpowiedzenia na nie.

Rekolekcje paschalne 2016

Rekolekcje paschalne 2016

OTO JESTEM ŻYJĄCY!  Ap 1, 18 Jezus na krzyżu wypowiedział siedem „Słów”. Te Słowa odsłaniają Jego serce, a więc pokazują najgłębsze pragnienia Boga. A Bóg nie ma większego pragnienia niż to, byśmy byli zbawieni, byśmy – tak jak On – stali się naprawdę Żyjący! Słowo...