Spichlerze.

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 19 października Tekst: Łk 12, 13-21 Prośba: o łaskę wolności wewnętrznej i zaufania Jezusowi Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus opowiada przypowieść o zamożnym człowieku, którego myśli wypełnione były planami, dotyczącymi...

Prawda jest światłem

Wprowadzenie do modlitwy na 29 Niedzielę zwykłą, 18 października Tekst: Mt 22, 15-21 Prośba: o życie głęboką prawdą, którą Bóg złożył w Twoje serce. Myśli pomocne w rozważaniu: Pierwsze zdanie dzisiejszej ewangelii tworzy klimat spotkania faryzeuszów z Jezusem. W...

Duch mądrości i światłe oczy serca

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 17 października Tekst: Ef 1, 15-23 Prośba: o przyjęcie zbawienia, które ofiarowuje Bóg Ojciec w Jezusie. Myśli pomocne w rozważaniu: Paweł pisze do Efezjan o swoje wdzięczności, kiedy usłyszał o ich wierze w Pana Jezusa i...

Ważniejszy niż wróble

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 16 października Tekst: Łk 12, 1-7 Prośba: o spojrzenie na siebie, tak jak patrzy na mnie Bóg Myśli pomocne w rozważaniu: Tłum, ścisk, harmider. Spróbuj zobaczyć w tej scenie siebie, cisnącego się wśród innych do Jezusa. Jak On...

Przeznaczył nas dla siebie

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 15 października Tekst: Ef 1, 1-10 Prośba: o życie miłością, prawdą, dobrem – czyli wolą Bożą. Myśli pomocne w rozważaniu: Paweł pisze list do świętych, którzy są w Efezie. Czy naprawdę byli świętymi? W jego mniemaniu...

Być prawdziwie wolnym

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 13 października Tekst: Łk 11,37-41 Prośba: o łaskę przyjęcia daru wolności, jakim Bóg obdarza Faryzeusze byli bardzo przywiązani do spełniania zewnętrznych rytów. Jednak ta postawa sprawiała, że nie zauważali tego, co jest w sercu...