Post – droga zjednoczenia

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 4 lipca Tekst: Mt 9, 14-17 Prośba: o łaskę postu, który buduje relacje. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezusa pytają dzisiaj o post. Odpowiada On na to pytanie. Jak rozumiesz post? Z czym Ci się on kojarzy? Możemy go rozumieć jako...

Moje spotkanie

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 3 lipca Tekst: J 20, 24-29 Prośba: o głębokie doświadczenie bliskości Jezusa Myśli pomocne w rozważaniu: Tomasz czuje się inaczej niż reszta apostołów. Nie doświadczył tego co oni, czyli bliskiego spotkania z Jezusem...

Do swego domu

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 2 lipca Tekst: Mt 9, 1-8 Prośba: o odwagę budowania dobrych relacji z Bogiem i ludźmi. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus przeprawia się do swego miasta. Jakby wraca do swoich, do siebie. Gdzie Ty czujesz się “jak u...

Na drugim brzegu

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 1 lipca. Słowo: Mt 8,28-34 Prośba: o otwarcie serca na Jezusa. Dzisiejszy fragment Ewangelii jest kontynuacją wczorajszej lekcji. Jezus płynął z uczniami przez jezioro, spał w łodzi, kiedy zerwała się gwałtowna burza. Obudzony przez...

Budować Kościół

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 29 czerwca, Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła Tekst: Dz 12,1-11 Prośba: o umocnienie poczucia przynależności do Jezusa i Kościoła 1. “Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego...

Przyjmij

Wprowadzenie do modlitwy na 13 Niedzielę zwykłą, 28 czerwca Tekst: Mt 10, 37-42 Prośba: o przyjmowanie miłości i dawanie jej – w Bogu jedynym. Myśli pomocne w rozważaniu: Dzisiejsze słowa Jezusa są jak przypomnienie pierwszego przykazania Dekalogu. Bóg jest...