Budzący trwogę

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 9 stycznia Tekst: Mk 6,45-52 Prośba: o głębokie poznanie Jezusa, aby Go bardziej kochać i bardziej iść w Jego ślady. 1. Jezus jest trochę dziwny, inny, niezrozumiały. Nawet trochę przerażający. Przynagla uczniów, aby ruszyli w drogę...

Miłujmy się wzajemnie

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 8 stycznia Tekst: Mk 6,34-44 Prośba: o otwartość na brata będącego w potrzebie 1. Nakarmić tłum. Jezus dopiero co odpoczywał. Apostołom polecił czynić to samo: pójść na miejsce pustynne, osobno i nieco wypocząć. Było to możliwe...

Wierzę w Chrystusa

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 7 stycznia Tekst: 1 J 3, 22 – 4,6 Prośba o łaskę głębokiej wiary w Jezusa Chrystusa i wyznawania jej w codzienności. Wiara. Święty Jan w dzisiejszym fragmencie swojego listu zachęca nas do zachowywania przykazań i czynienia...