Boża Mądrość

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 11 listopada Tekst: Mdr 6, 1-11 Prośba o łaskę Bożej mądrości. Bóg powołał do istnienia wszystkich ludzi i wszystkim pragnie udzielać swoich łask. Pragnie udzielać daru mądrości, aby wszystko co czynimy i o czym decydujemy...

Życiodajny strumień

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 9 listopada Tekst: Ez 47,1-2.8-9.12 Prośba: o łaskę dogłębnego poznania prawdy o tym, że ja jestem świątynią 1. Zaangażuj wyobraźnię podczas dzisiejszej modlitwy. Zobacz piękną świątynię. Przejdź się po niej razem z prorokiem....

Dar z siebie

Wprowadzenie do modlitwy na 32 Niedzielę zwykłą, 8 listopada Tekst: Mk 12, 38 – 44 Prośba: o łaskę całkowitego oddania się Bogu w codzienności. Można w życiu jak uczeni w Piśmie odbierać różne honory, zaszczyty i ludzkie względy. I to nawet wtedy, gdy nie ma ku...

Wierność w drobiazgach

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 7 listopada Tekst: Łk 16, 9 – 15 Prośba: o łaskę wierności Bogu i ludziom w każdej sytuacji. Jezus mówi dziś przedziwne słowa. Mamy sobie przyjaciół pozyskiwać niegodziwą mamoną. Odnosi rzeczywistość Bożą do ludzkich względów....

Obecność w trudach

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 6 listopada. Tekst: Łk 16,1-8 Prośba: o łaskę wiary w obecność Jezusa w największej ludzkiej biedzie. 1. Ciężkie położenie. Jezus opowiadając przypowieść o obrotnym rządcy nie chce pochwalać nieuczciwości. Ukazuje natomiast...

Zagubieni i odnalezieni

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 5 listopada Tekst: Łk 15,1-10 Prośba: o łaskę odkrycia na nowo Bożego zatroskania o mnie 1. Ewangelia mówi, że zbliżali się do Jezusa celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Może zrodzić się pytanie, jak to? Nie bali się? Nie czuli...