Wprowadzenie do modlitwy na środę, 11 listopada

Tekst: Mdr 6, 1-11

Prośba o łaskę Bożej mądrości.

Bóg powołał do istnienia wszystkich ludzi i wszystkim pragnie udzielać swoich łask. Pragnie udzielać daru mądrości, aby wszystko co czynimy i o czym decydujemy charakteryzowało się roztropnością i mądrością. Dlatego dzisiaj w szczególny sposób poproś Chrystusa o Bożą mądrość…

Dzięki Bożej Mądrości będziesz miał właściwą perspektywę widzenia codziennych spraw i będziesz potrafił podejmować dobre decyzje. Tylko mądrość i to Boża Mądrość daje umiejętność właściwego odniesienia do wszystkiego, co posiadamy i Kim Jesteśmy…