Zapach Ewangelii

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 18 października, św. Łukasza ewangelisty Tekst: Łk 10, 1 – 9 Prośba: o łaskę rozsiewania Ewangelii wokół siebie – czynem. 1.   Wyobraź sobie dzisiejszą scenę. Stań obok Jezusa i słuchaj słów, które mówi także do Ciebie....

Właściwe proporcje

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 17 października. Tekst: Łk 12,1-7 Prośba: o łaskę doświadczenia bycia przyjacielem Jezsua. Spójrz dziś na Jezusa, który przywraca właściwe proporcje. Przyjrzyj się sytuacji, w której znalazł się razem z uczniami: wokół Niego zebrało...

Dwie drogi

Wprowadzenie do modlitwy na środę 15 października Tekst: Ps 1 Prośba: o łaskę podążania za Bogiem w codziennej drodze. 1. Droga sprawiedliwych. Ten, który jest zakorzeniony w nauce Pana, w Jego słowie stara się postępować za Bogiem. Umacnia się sakramentami, które dał...

Ku wolności

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 14 października Proś o łaskę wewnętrznej wolności. Tekst: Łk 11, 37-41 lub Ga 5, 1-6 „Teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie zewnętrzną stronę kielicha i talerza. Tymczasem wasze wnętrze pełne jest zachłanności i przewrotności”. „Ku...

Zaproszenie

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 13 października. Tekst: Łk 11,29-32 Prośba: o łaskę codziennego nawracania się i roztropnej pokuty. 1. Żądanie znaku. Tłumy słuchające Jezusa widziały wiele znaków zdziałanych przez Niego. Niestety nie prowadziły one do...

Być wolnym

Wprowadzenie do modlitwy na XXVIII Niedzielę zwykłą, 12 października Tekst: Flp 4, 12 – 14. 19-20 Prośba: o łaskę wolności wewnętrznej. 1.   Słowa św. Pawła są niby proste, ale możemy w naszym życiu odkrywać wiele rzeczy, spraw czy osób, do których jesteśmy...