Świętość

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 1 listopada, Wszystkich Świętych Tekst: 1 J 3, 1 – 3 Prośba: o łaskę świętości. 1.   Jan mówi o miłości, jaką otrzymaliśmy od Ojca. Tak naprawdę to ta miłość “spływa” na nas, jest nam udzielana nieustannie. Nie ma...

Spojrzeć z miłością

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 31 października Tekst: Łk 14,1-6 Prośba: o łaskę patrzenia na drugiego człowieka z miłością Spójrz na Jezusa, który uzdrawia człowieka z puchliną wodną. W jego dotyku kryje się miłość. Ale miłość kryje się też w słowach skierowanych...

Ciasna brama

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 29 października Tekst: Łk 13, 22-30 Poproś dziś o łaskę przyjęcia Bożej miłości i zbawienia ofiarowanego przez Pana. Codzienne życie. Ten bezimienny „ktoś” to każdy z nas, kto jest w relacji z Jezusem, kto słucha Go i stawia Mu rożne...

Współobywatel świętych

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 21 października Proś o łaskę odwagi i wytrwałości w budowaniu Kościoła Tekst: Ef 2, 19-22 Tekst z Listu św. Pawła do Efezjan przeznaczony na dzisiejsze święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza skierowana jest do pogan, którzy przed...

Uleczyć spojrzenie

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 27 października. Tekst: Łk 13,10-17 Prośba: o łaskę wpatrzenia się w Jezusa. 1. Moje pochylenie. Człowiek pochylony nie patrzy na Boga. Jego perspektywa jest mocno ograniczona. Trudno mu wyobrazić sobie, że można iść przez...

Kościół – Dom

Wprowadzenie do modlitwy na niedzielę, 26 października, Rocznica poświęcenia własnego kościoła Tekst: Łk 19, 1 – 10 Prośba: o łaskę zamieszkania w sercu Pana. 1.   Zacheusz to znany człowiek. Chce zobaczyć Pana, ale nie może z powodu niskiego wzrostu. Jest...