Jezus

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 3 stycznia u jezuitów: Uroczystość Najświętszego imienia Jezus Tekst: Flp 2,1-11 1. “Niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały.” Paweł opisuje Filipianom postawę, jaka powinna cechować...

Zaświadczyć o światłości

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 2 stycznia Tekst: J 1,19-28 Prośba: o łaskę pokory na wzór Jana Chrzciciela 1. Świadectwo Jana. Dzisiejszy fragment Ewangelii poprzedza hymn o Słowie. Pierwsze zdanie czytane dziś jest kontynuacją zawartych tam słów o Janie...

Wtorek, 8 stycznia

Mk 6, 34-44

Poproś dzisiaj o łaskę hojności i wdzięczności w Twoim życiu.

1.   Człowiek z dzisiejszej Ewangelii wydaje się osamotniony, zagubiony i głodny. To również Twoja kondycja życiowa. Choć wydaje Ci się, że masz wszystko, czego potrzebujesz, że masz ludzi wokół siebie i rzeczy, to jednak zajrzyj wgłąb swojej duszy. Popatrz na te wszystkie miejsca, na które trudno Ci się zgodzić. Popatrz na wszystkie głody, które Ciebie trapią.