wtorek, 25 grudnia, Narodzenie Pańskie

Łk 2,1-20

 

Dzisiejszy dzień niech będzie czasem budowania relacji nie tylko z Bogiem, ale też z najbliższymi, z którymi może najtrudniej nam być, rozmawiać, świętować. Nie wybieramy sobie miejsca i czasu naszego urodzenia. Nie wybieramy sobie rodziców, rodzeństwa, rodziny.

Boże Narodzenie 2012

“O cudowna wymiano!Stwórca ludzkości przyjął duszę i ciało,narodził się z Dziewicy,a stając się człowiekiem bez udziału ziemskiego ojca,obdarzył nas swoim Bóstwem”./antyfona z Liturgii Godzin/       Życzymy Wam, aby w tym Świętym Czasie Obecności...

2-24 grudnia

W czasie Adwentu zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w Rekolekcjach Adwentowych “Nie bój się, wierz tylko!”. W tym czasie nie będą ukazywały się wprowadzenia do codziennej modlitwy.

Sobota, 1 grudnia

Łk 21,34-36

Poproś dziś Pana o łaskę uważności w swoim codziennym życiu.

 

1.  “Uważajcie na siebie” oznacza patrzcie i nazywajcie to, co dzieje się w waszym życiu. Ku czemu pociągają was pragnienia. Żyjemy w świecie, ale nie należymy do tego świata. Głęboko w nas wpisana jest tęsknota za czymś więcej…

Piątek, 30 listopada, Święto św. Andrzeja Apostoła

Mt 4,18-22

Poproś dziś Pana o łaskę wierności w kroczeniu za Bogiem.

 

1.  Zadziwiająca jest reakcja Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana na słowo Jezusa. Nie sam fakt pójścia za Jezusem, ale sposób, w jaki podjęli decyzję. Jezus przechodzi, nie znają Go. Może coś o Nim słyszeli, ale niewiele, bo to jest sam początek działalności Jezusa.

Czwartek, 29 listopada

Łk 21, 20-28

Proś dziś Jezusa o postawę zaufania w obliczu zagrożenia.

1. Postawa lęku. Jezus naucza swoich uczniów na temat końca czasów. Nie ukrywa przed nimi tego, co nieuchronnie musi się kiedyś stać. W swoim nauczaniu wskazuje na dwie postawy, jakie może przyjąć człowiek wobec eschatologicznych wydarzeń.