Piątek, 11 listopada

Łk, 17,26-37

 

1.    Jezus mówi dziś o końcu świata. Temat chwytliwy, ale w dzisiejszych czasach spowszedniał i dla wielu jest opowiastką z filmów katastroficznych. Pomyśl przez chwilę, jak Ty myślisz o tym wydarzeniu?

Czwartek, 10 listopada

Łk, 17,20-25

1.    W sercu człowieka nieustannie budzi się pragnienie, by znać to co będzie, by poznać swoją przyszłość, by móc się przygotować na wydarzenia, które mają nastąpić. To pragnienie wypływa z jednej strony z poczucia kruchości i małości wobec tego, co nas spotyka, a z drugiej strony z chęci panowania nad tym, co dzieje się w moim życiu, chęci kierowania swoim życiem. Szczególnie mocno pojawia się ono w momencie, kiedy nie ma w nas wiary i zaufania Bogu, który chce dla nas dobra i jest Panem czasu.

Środa, 9 listopada

J 2, 13-22

1.   Ciągle potrzebujemy sobie uświadamiać kim jesteśmy. Po raz kolejny przypomina nam o tym św. Paweł (1 Kor 3, 9b-11.16-17) – jesteś “miejscem” zamieszkiwania Boga, czyli Jego świątynią. Bóg w Tobie mieszka, dlatego kiedy się modlisz, potrzebujesz wejść w siebie i skupić się na tym, co się w Tobie dzieje. Nie chodzi o kręcenie się wokół siebie, lecz o spotkanie z żywym i prawdziwym Bogiem, który mieszka w najintymniejszym “miejscu” Twojej duszy.

Wtorek, 8 listopada

Mdr 2,23-3,9

   O jakiej śmierci myślimy, kiedy mówimy, że została pokonana przez Jezusa? Czego dotyczy zbawienie? Często umyka nam znaczenie tego słowa. Zbawić, literalnie oznacza pozbawić. Czego więc jesteśmy pozbawieni przez paschę Jezusa?

Poniedziałek, 7 listopada

Mdr 1, 1-7

W pierwszych rozdziałach Księgi Mądrości autor odpowiada na pytanie o sens ludzkiego życia. Zaczyna swoje rozważania od tradycyjnego przeciwstawienia drogi prawości prowadzącej ku życiu i drogi nieprawych, których spotka śmierć.

Niedziela, 6 listopada, XXXII zwykła

Mt 25, 1-13

1.   Panny rozsądne i głupie czekają na Oblubieńca. Wzięły ze sobą lampy, które z zewnątrz mogą być piękne, ale… bez oliwy są bezużyteczne, bez sensu. Można powiedzieć, że oliwa jest tym, co nadaje lampie sens, dzięki czemu może ona być tym, do czego została stworzona, może świecić. Pomyśl o sensie Twojego życia. Co nadaje Ci sens, co sprawia, że jesteś tym, kim jesteś?