Prawo wypełnić miłością

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 9 czerwca. Tekst: Mt 5,17-19 Prośba: o serce otwarte na miłość. Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją Kazania na Górze. Jezus zaczyna je błogosławieństwami, które stawia jako drogowskazy Nowego Przymierza. To one są prawem Ducha,...

Bóg żywych

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 2 czerwca. Tekst: Mk 12, 18-27 Prośba: o bycie autentycznym wobec Boga. 1. Przeczytam kilka razy dzisiejszy fragment Ewangelii. Poproszę Ducha Świętego, żeby otworzył moje serce na Słowo, żeby pokazał mi to, co Bóg chce mi powiedzieć...

Do Jerozolimy

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 26 maja. Tekst: Mk 10, 32-45 Prośba: o łaskę bycia blisko przy sercu Jezusa. 1.Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo dynamiczna. Przeczytam ją powoli i spróbuję wyobrazić sobie kadr po kadrze. Usłyszę Słowa, które wypowiada Jezus, ton...

Jeszcze znieść nie możecie

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 12 maja. Tekst: J 16,12-15 Prośba: o łaskę patrzenia oczami Jezusa. Od kilku dni przysłuchujemy się ostatnim słowom Jezusa, które wypowiadał do uczniów. To Jego testament, pożegnanie. Jezus jest świadomy, że gdyby pozostał dłużej na...

Przycinanie z miłości

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 5 maja. Tekst: J 15,1-8 Prośba: o łaskę owocowania. Dzisiejsza Ewangelia to dokładnie ten sam fragment, który słyszeliśmy w ostatnią niedzielę. To Słowo na tyle ważne, że liturgia Kościoła chce nas nim karmić dzień po dniu. To tak,...