Z królestwem Bożym dzieje się tak…

Wprowadzenie do modlitwy na 11 Niedzielę zwykłą, 16 czerwca Tekst: Mk 4, 26-34 Prośba: o łaskę przyjmowania Boga Obecnego i przychodzącego do Ciebie w każdej chwili życia. Myśli pomocne w rozważaniu:  Usiądź pośród tłumu, najlepiej blisko Jezusa, by dobrze...