Przyszedł z uczniami do domu

Wprowadzenie do modlitwy na 10 Niedzielę zwykłą, 9 czerwca Tekst: Mk 3, 20-35 Prośba: o bliskość z Jezusem przez słuchanie Jego Słowa i pełnienie woli Bożej. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu… dzisiejsza scena rozgrywa...