Był tam człowiek

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 18 stycznia Tekst: Mk 3, 1-6 Prośba: o wrażliwość na przychodzącego Boga i Jego uzdrowienie. Myśli pomocne w rozważaniu: Idź z Jezusem do synagogi. Dowiadujemy się, że Go śledzili, czy uzdrowi w szabat. Wokół Jezusa jest więc...