Pragnę miłości

Wtorek, III Tygodnia Adwentu Pragnę miłości – a nie ofiary. Oz 6,6   Usiądź wygodnie i uspokój swoje myśli, serce, oddech – na ile Ci się uda.   Rozpocznij znakiem krzyża. Uświadom sobie, że stajesz przed Panem, że On jest przy Tobie i patrzy na...