Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 6 czerwca Tekst: Mk 12, 13-17 Prośba: o łaskę prawdziwego spotkania z Jezusem 1. Faryzeusze i zwolennicy Heroda zadają Jezusowi pytanie. Przychodzą jednak do Niego nie po odpowiedź dotyczącą ważnych dla nich kwestii, lecz szukając pretekstu, by Go oskarżyć. Uczeni w Piśmie są tak przywiązani do tego, co znają i do swojej wizji Mesjasza, że stają się ślepi i głusi na wszystkie znaki, które czyni Jezus. Może...