Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 30 grudnia, św. Rodziny

Tekst do modlitwy:   Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją. Mt 2, 11

Sposób modlitwy:

1.   Zanim zaczniesz się nim modlić spróbuj zobaczyć, jak to Słowo koresponduje z Twoją sytuacją życiową. Uświadom sobie, że to zdanie jest zanurzone w Twoim życiu i że Bóg chce się z Tobą w tym Słowie spotkać.

2.   Na modlitwę przeznacz ok. 20 – 30 minut. W tym czasie pozostań z tym jednym tylko zdaniem. Będzie to modlitwa bardzo prosta, a zarazem trudna, z uwagi na ubóstwo treści i wrażeń, jakie jej będą towarzyszyć. Zabraknie bowiem pracy rozumu, pamięci czy wyobraźni. Będzie ona tak uboga jak betlejemska stajenka, w której narodził się nasz Zbawiciel.

3.   Uświadom sobie, że to krótkie zdanie jest rytmiczne – w Piśmie Świętym jest wiele takich formuł czy zdań, zwłaszcza w Psalmach, które dotyczą konkretnej sytuacji człowieka, pokazują Boga, który spieszy na pomoc.

4.   Wchodząc w modlitwę usiądź wygodnie, staraj się mieć wyprostowany kręgosłup (jak kwiat, który wychyla swą łodygę ku słońcu), uspokój swoje serce oraz myśli i zacznij oddychać rytmicznie. Pamiętaj, że to nie jest ćwiczenie na oddech – oddychaj naturalnie i równomiernie, tak jak to czynisz zazwyczaj. Pamiętaj ciągle, że oddech jest znakiem tchnienia życia, które otrzymałeś od Boga.

5.   Po chwili, kiedy Twój oddech stanie się spokojny i miarowy, dodaj do niego zaproponowane zdanie z Pisma Świętego. Przy wdechu wypowiedz w myślach pierwszą część zdania, przy wydechu – drugą (lub na odwrót). Chodzi o to, by słowo modlitwy związać z oddechem. Jeśli tych dwóch rzeczy nie uda Ci się połączyć – nie szkodzi. Skoncentruj się wtedy na samym Słowie.

6.   Niech ta modlitwa stanie się jak żarliwe wołanie do Boga z jednej strony, ale równocześnie niech będzie spokojna jak dziecko w ramionach ojca.

7.   Zaproponowane zdanie możesz uprościć czy skrócić jeśli uznasz, że będzie Ci łatwiej w ten sposób nim się modlić. Tego uproszczenia możesz dokonać przygotowując się do modlitwy. Może się również zdarzyć, że w czasie tej modlitwy słowa same Ci się uproszczą. Nie bój się pójść za tym, pamiętając stale, że najważniejszy w tej modlitwie jest Bóg, z którym się spotykasz i Jego Słowo, które ma moc zmienić Twoje życie.

8.   W tej modlitwie ważna jest wierność. Ta modlitwa wyprowadzi Cię na swoistą pustynię, gdzie możesz spotkać się z Bogiem, ale gdzie również doświadczysz pustki, nudy, braku wrażeń (rozum uśpiony, podobnie wyobraźnia czy wola). Taka jest wszak pustynia – piach, palące słońce i nic więcej. Chodzi o to, by trwać przed Bogiem z tym Słowem. Pozwól, by to On przejmował powoli inicjatywę, bo to On przeprowadził przez pustynię naród wybrany – uczyni tak i z Tobą.

9.   Modlitwę zakończ oddaniem chwały Bogu odmawiając: Chwała Ojcu i czyniąc znak krzyża.

10.   To Słowo może się również stać dla Ciebie jak akt strzelisty, jak krótkie wezwanie, które możesz przywoływać w różnych momentach dnia. Wręcz zachęcamy do tego, byś z nim chodził i by powracało do Ciebie przez cały dzień.