Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 29 stycznia

Tekst: Ps 40

Prośba: o łaskę zaufania Miłości

1. „Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną.” Pomyśl o tych momentach swojego życia, w których potrzebowałeś Bożej pomocy. W jaki sposób On okazywał Ci swoją miłość i troskę? Kiedy doświadczałeś tego, że On się nad Tobą pochylał i pomagał? Nazwij konkretnie te momenty i pomyśl, co te doświadczenia z przeszłości mówią Tobie o Bogu, o Jego sposobie działania i o Jego miłości.

2. „Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy; nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.” Miłość pragnie miłości… Ofiara może być tym, co z miłości wynika, ale może stać się również subtelnym sposobem na „przehandlowanie” czegoś z Bogiem. Popatrz na swoje działanie, na to jak wygląda Twoja modlitwa – zwłaszcza gdy czujesz, że czegoś bardzo potrzebujesz, prosisz o jakąś łaskę, czekasz na Boże działanie. Nie oceniaj tego, co zobaczysz, tylko porozmawiaj o tym szczerze z Bogiem. Proś Go, by On pokazywał Ci, jak bardzo Cię kocha i że pragnie Twojego dobra i szczęścia. Niech Jego miłość rozpala Twoje serce, żebyś w coraz większym zaufaniu do Niego, czuł się bezpieczny w Jego obecności.