Wprowadzenie do modlitwy na II Niedzielę Wielkanocną – Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia

REKOLEKCJE PASCHALNE 2017 DZIESIĘĆ KROKÓW KU WOLNOŚCI

Nie będziesz miał bogów oprócz mnie. Pwt 5,7

Tekst do modlitwy: J 20, 19-31

Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest przy Tobie. On Jest Obecny. Poproś Go w tym momencie, aby Duch Święty poruszał Twoją modlitwę, by On sam ją prowadził. Poproś także, by Pan usuwał w niej wszelkie przeszkody oraz by oczyścił Twoje intencje, decyzje, czyny, wrażliwość – by służyły tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi.

Zaangażuj teraz wyobraźnię. Zobacz scenę, która rozgrywa się pośród uczniów. Zobacz zamknięte drzwi, które miały dawać poczucie bezpieczeństwa. Zobacz Jezusa dającego pokój. Zobacz Tomasza i usłysz jego rozmowę z Jezusem. Ich gesty, mimikę, spojrzenia.

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. Proś o łaskę dostrzeżenia w Bogu jedynego Pana, który zaprasza człowieka do wolności.

1. Pierwsza niedziela po Wielkiej Nocy to święto miłosierdzia. Tradycyjnie czytamy w tym dniu Ewangelię o Tomaszu i ranach Chrystusa. Dziś jest ostatni dzień Rekolekcji Paschalnych, w których rozważamy Dziesięć Przykazań jako drogę do wolności. Zaczęliśmy je od pierwszego przykazania i na nim kończymy. Tomas Halik pisze, że pomiędzy zdaniem Piłata „Oto człowiek” a okrzykiem Tomasza „Pan mój i Bóg mój” rozgrywa się cały dramat Paschy. Jaką drogę przeszedłeś począwszy od Środy Popielcowej, przez Niedzielę Palmową i Wielki Tydzień? Z czym stajesz dziś przed Panem Zmartwychwstałym?

2. Jezus zwraca się do uczniów mówiąc: „Pokój wam”. Pragnie przynieść im to, czego w tych dniach tak bardzo im brakowało. Wie dobrze, że od zarania dziejów, strach jest głównym narzędziem szatana, którym odciąga człowieka od Boga. Dawniej strach ogarniał człowieka wobec nieprzewidzianych i nieokiełznanych praw natury. Słońce, księżyc, żywioły czczone były jako te, które są bogami. W dzisiejszych czasach bałwochwalstwo przyjmuje inną formę. Niepewni swojej tożsamości ludzie czczą pieniądz i znaczenie. Nigdy nie będąc zadowolonym z tego, co mają i co znaczą. Zakaz bałwochwalstwa ma wyzwolić człowieka z jego lęków. Dlatego rabini żydowscy zwracają uwagę, że przykazania są dziełem samego Boga, że zostały one wyryte na tablicach.  A „wyryte” charut, można przeczytać​ jako cherut „wolność”. Najwyższym wyrazem wolności jest uznanie Boga za jedynego Pana wszechświata i własnego życia. Wolność jest darem, do którego jesteśmy zaproszeni.

3. Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Miłosierdzie Boże polega na przywróceniu człowiekowi jego prawdziwej godności – godności Dziecka Bożego, korony stworzenia, zaproszonego do szczególnej jedności z Bogiem. Apokryfy pokazują Tomasza, jako osobę, która pozostała pełna obaw. Gdy wylosował Indie, jako teren swojej misji, miał bardzo dużo obiekcji co do siebie i swoich możliwości. Nie myślał o sobie, jako o kimś, kto sprosta temu wyzwaniu. Na szczęście pokonał strach, a jego posługa przyniosła niesłychane owoce. Był mówcą, który przyciągał tłumy. Głosił prawdę o Chrystusie, którego sam poznał. W momencie, gdy włożył palce do boku Jezusa dotknął człowieka, ale wyznał Boga. Tak samo Bóg dotyka naszego człowieczeństwa i wyznaje w nas Boga. Jesteśmy zaproszeni, by stać się jednością z Bogiem Miłosiernym.

Na koniec modlitwy porozmawiaj z Jezusem, jak przyjaciel z przyjacielem, o tym, co Cię dotknęło, poruszyło na tej modlitwie, co Ci się rozjaśniło, co zadziwiło, zaskoczyło… Wypowiedz przed Nim swoje odczucia związane z tą modlitwą, nawet gdyby to były uczucia trudne, jak smutek, lęk, gniew. Bądź wobec Niego szczery, wypowiedz przed Nim to, co ta modlitwa wzbudziła w Tobie.

Odmów po wszystkim modlitwę Ojcze nasz