REKOLEKCJE PASCHALNE 2024

z ciemności do Światła

Wprowadzenie do modlitwy na Wielką Środę, 27 marca

Tekst: Mt 26, 14-25

Słowo: WYDAM GO WAM

Ja wam Go wydam… żeby Go wydać… jeden z was Mnie wyda… ten Mnie wyda…  Syn Człowieczy będzie wydany… który miał Go wydać… Tyle razy w dzisiejszym Słowie powtarza się ten zwrot odmieniany przez różne przypadki. Wydać kogoś. Kogoś bliskiego wszak, z którym Judasz spędził ostatnie trzy lata swego życia. Wiązał z Nim swoje różne nadzieje, pragnienia, bo przecież poszedł za Nim. Czy poszedł, by ostatecznie Go wydać? Czy taki był Jego zamysł od początku? A może czego innego się spodziewał. Rozczarował się Jezusem. Ale czy wtedy nie mógł odejść od Niego bez rozgłosu i bez wydawania Go? Jezus zaś o sobie mówi, że przyszedł „wydać samego siebie” za zbawienie świata. Można w życiu kogoś wydać (zdradzić, odrzucić – nawet samego siebie), a można samego siebie ofiarować drugiemu człowiekowi, innym ludziom.

Czy wydanie kogoś nie jest wejściem w rzeczywistość ze swoją ciemnością? Może pamiętamy, że kiedy Jezus zapowiedział Judaszowi zdradę w ewangelii św. Jana, to ten natychmiast wyszedł „a była noc”. Wychodzi w ciemność. Natomiast Jezus, kiedy ofiarowuje swoje życie – wchodzi w tę ciemność ze swoim Światłem. I ono – Światło – ostatecznie rozprasza wszelką ciemność. Ty sam decydujesz, czy chcesz swoje życie zachować by innych „wydać” (i wtedy to życie możesz stracić), albo ofiarujesz siebie dla innych (i wtedy życie zyskasz).

Na koniec modlitwy zatrzymaj się na chwilę i uświadom sobie to, z czym ją kończysz, jakie odczucia Ci teraz towarzyszą, jakie myśli, pragnienia, chęć do działania czy zniechęcenie. Bądź szczery wobec siebie samego i wobec Boga. Możesz Mu o tym powiedzieć.

Odmów: Któryś za nas cierpiał rany…