“Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość…” /1 Kor 13,13/
Adwentowa podróż z Trzema Siostrami
2 – 24 grudnia 2018


Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek IV tygodnia adwentu, 24 grudnia

Wigilia Bożego Narodzenia

Modlitwę zacznij od znaku krzyża i chwili zatrzymania. Uświadom sobie, że oddychasz, że są w Tobie jakieś uczucia, że przez Twoją głowę przebiegają myśli. Nie próbuj tego wszystkiego nazywać, jedynie zauważ i trwaj w dalej w ciszy i uważności. Poproś teraz Ducha Świętego, by Cię prowadził, uzdalniał do bezinteresowności na modlitwie i przyjęcie tego, co Bóg chce Ci podarować.

Przeczytaj teraz zaproponowany fragment/zdanie biblijne. Kilka razy, tak, by zaspokoić Twój umysł i by to Słowo mogło dotrzeć do Twojego serca. Miej w pamięci fakt, że Boże Słowo jest posłane z konkretną łaską i nie wraca do Boga, zanim nie uczyni tego, co Bóg zamierzył.

To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? (…)
Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. (2 Sm 7, 1-16)

«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi, Dawida. (Łk 1, 67-79)

Poproś teraz o łaskę przyjęcia daru wiary, nadziei i miłości.

Dawid chce zbudować dom Bogu. Ale Bóg sam interweniuje i pyta go o tę kwestię. Potem potwierdza, że to bardziej On, Bóg, zbuduje dom Dawidowi. Bo On jest Bogiem a Dawid człowiekiem. Przed tymi świętami mówimy, że oczekujemy na przyjście Pana, że mamy otworzyć przed Nim drzwi naszych serc i wpuścić Go do naszego domu. Właśnie tego domu, który On w nas buduje. To On “buduje” nasze serce, nieustannie je kształtuje, formuje – na wzór swojego boskiego serca. Czy pozwolisz Mu na to? Przede wszystkim czy wierzysz w to, że nie to coś robisz dla Boga, lecz On dla Ciebie robi wszystko? Że to On przychodzi do Ciebie (nie tylko w te święta), i to On buduje Twoje życie, Twój dom?

Tę samą wiarę wypowiada Zachariasz w swoim kantyku. Mówi o Bogu, który nawiedził swój lud. Nawiedził, a więc przyszedł do Niego, oraz wyzwolił – uczynił go wolnym. Wzbudza zbawczą moc w domu Dawida. To ta sama moc, ta sama siła miłości, która buduje Twój dom, Twoje życie, Twoje serce. On jest naprawdę blisko Ciebie. Wierzysz w to? Wyśpiewuj wraz z Zachariaszem uwielbienie Bogu, który DLA CIEBIE czyni wielkie rzeczy.

Na zakończenie modlitwy spróbuj zobaczyć, co zostawia w Tobie ten czas. Jakie uczucia, myśli, decyzje? Podziękuj Bogu za to, czym Cię obdarował podczas tego spotkania z Nim.

Odmów modlitwę: Chwała Ojcu… i zakończ znakiem krzyża.

***

Zachęcamy, byś zrobił krótką refleksję po modlitwie. Byś zapisał sobie jakieś szczególne poruszenia, czy myśli. Niech to będzie taki swoisty dziennik duchowy z tych rekolekcji. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.