Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 10 listopada.

Tekst: Łk 17,1-6

Prośba: o łaskę umocnienia wiary w Jezusa.

1. Przebaczenie. Jezus naucza o potędze przebaczenia. Zdaje sobie sprawę, jak jest ono ważne dla każdego z nas. Dzięki przebaczeniu człowiek na nowo staje się wolny, zaczyna oddychać pełną piersią, czuje w sobie nową siłę do życia. Przebaczenie można porównać do odważnego kroku w nieznane. Tylko postawa zaufania Bogu sprawia, że podejmując ryzyko przebaczenia zachmurzenie serca przechodzi. Czy jestem gotowy na krok przebaczania tym, którzy byli zgorszeniem dla mnie i moich najbliższych? Czy jestem w stanie przebaczyć sobie samemu moje błędy i sytuacje, w których byłem zgorszeniem dla innych?

2. Wiara. Jezus naucza również o potędze wiary. Na szczerą prośbę uczniów: „Panie, przymnóż nam wiary” odpowiada mówiąc o nieskończonych możliwościach, jakie niesie ze sobą akt głębokiej wiary. Każdy z nas zaproszony jest do otwierania się na taką wiarę, do zrobienia kolejnego kroku na drodze jej rozwoju. Nie ma tu ludzi bardziej lub mniej uprzywilejowanych. Jaka jest moja droga wiary? W jakim miejscu obecnie się znajduję? Czy jest we mnie pragnienie czegoś więcej?