Wprowadzenie do modlitwy na środę, 12 października

Tekst: Łk 17, 11-19

Prośba o łaskę charyzmatycznej wiary i ufności wobec Bożego działania.

„Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!” – te słowa stały się modlitwą dziesięciu trędowatych, którzy prosili Chrystusa o uzdrowienie, o łaskę cudu w ich osobistym życiu. Te słowa zawierały w sobie wiarę w moc Mistrza, Nauczyciela, o którym tak wiele słyszeli,a teraz spotkali Go osobiście. Wyrażały też bezgraniczne zaufanie wobec Chrystusa, który przyszedł do ludu jako Zbawiciel. Spróbuj zobaczyć siebie blisko Chrystusa… gdzie Jesteś? Co robisz? Jak Ty wyrażasz swoją wiarę w Chrystusa – Syna Bożego? Zachęcam by dziś będąc blisko Chrystusa prosić Go  z wiarą o to czego mi najbardziej brakuje, co jest moją najpilniejszą potrzebą, abym podążał jeszcze bardziej w codziennym życiu właściwą drogą…

„ …Padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu”. Chrystus uleczył wszystkich proszących o uzdrowienie. W tym przypadku cud nie nastąpił natychmiast, ale był procesem. Podobnie może dziać się w naszym życiu. Kiedy prosimy nie zawsze otrzymujemy natychmiast, nieraz uzdrowienie następuje po latach. Pomocą jest ufność pokładana w Bogu i charyzmatyczna wiara. Tylko jeden z trędowatych widząc, że został uleczony wrócił do Jezusa, aby osobiście wyrazić Bogu swoją wdzięczność. Umiał prosić, otrzymywać i dziękować, dlatego można powiedzieć, że jego uzdrowienie dokonało się w pełni. Jak to wygląda w twoim życiu? Staraj się w codzienności chwalić Boga za otrzymane dary, radować się nimi i świadczyć wobec innych jak dobry jest Pan.