Wprowadzenie do modlitwy na 29 Niedzielę zwykłą, 16 października

Tekst: Wj 17, 8-13 oraz Łk 18, 1-8

Prośba: o wierność Bożej miłości w codzienności.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezus zachęca nas, byśmy nie ustawali w modlitwie. Przykład, jaki podaje, dotyczy modlitwy prośby, modlitwy wstawienniczej. Podobnie widzimy to u Mojżesza, który wstawia się za walczącym ludem. Czym jest dla Ciebie modlitwa prośby? O co prosisz najczęściej Boga? Jak często ta prośba się powtarza? Jak sobie wyobrażasz jej spełnienie?
  • Wierność nie jest łatwa szczególnie, gdy nie widzimy „rezultatów” tego, o co prosimy. Warto sobie uświadomić, że słowo wierność ma wspólny rdzeń ze słowem wiara. Można powiedzieć, że wierność i wytrwałość są konkretnymi wyrazami naszej wiary. Wierność, a więc i cierpliwość, trwanie pomimo wszystko (czy coś się spełnia, czy nie) jest wyrazem wiary. Czy wszystko z tego, co chcemy, wydarzy się w naszej doczesności? Czy wszystko w ogóle musi się stać, wydarzyć, byśmy byli szczęśliwi? Czy w niebie nie będziemy szczęśliwi także z niewysłuchanych próśb?
  • Uświadom sobie również o kim jest ta przypowieść i jaki obraz Boga pokazuje. Jest o wdowie, która przychodzi do sędziego. Dla nas sędzia to ktoś, kto rozstrzyga spory. W Biblii zaś sędzia to ktoś, kto bierze w obronę, kto wybawia od niebezpieczeństwa. Taką rolę mieli Sędziowie z księgi Sędziów i taką rolę przypisuje Jezus sędziemu z przypowieści. Dodaje, że Bóg także weźmie w obronę tych, którzy wołają do Niego. Wiemy, że Bóg jest Sędzią. Ale na czym polega Jego bycie Sędzią? Czy na sądzeniu według naszych kryteriów? A może na tym, że jako Sędzia na sądzie ostatecznym będzie brał w obronę nas wszystkich przez złem – chcąc na za wszelką cenę zbawić. Po to wszak Jezus przyszedł na świat.
  • Czy Pan znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Bo wiara, jak powiedzieliśmy wyżej, jest związana z wiernością. Bóg do końca jest wierny Sobie i swojej misji zbawienia nas. Czy w Tobie jest ta sama determinacja i ta sama wierność?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.