Rekolekcje Adwentowe 2019 NIE BÓJ SIĘ PRZYJĄĆ…

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 10 grudnia

Stolica to główne miasto danego państwa. Najczęściej posiada bogatą historię, tam znajdują się centralne urzędy, w nim dzieją się wielkie wydarzenia. Maryja jest nazywana Stolicą Mądrości. Można więc powiedzieć, że mądrość to jej główna cecha. Kościół nie waha się nawet porównywać Maryi do samej mądrości, kiedy na niektóre święta maryjne zaprasza do medytowania tekstów biblijnych mówiących o mądrości Bożej.

Mądrość nie jest tożsama z wiedzą czy inteligencją. Patrząc na Maryję, powiedzielibyśmy, że bardziej z prostotą i ufnością Bogu. Jeśli według Biblii “mówi głupi w sercu swoim: nie ma  Boga” (Ps 53, 2), to człowiek mądry to taki, który nosi w sercu nie tylko słowa, że “Bóg jest”, ale również, że ten Bóg jest źródłem mojego istnienia i podtrzymuje moje całe życie, czyli ufam Mu. A to oznacza, że człowiek mądry to taki, który nie pozwala troskom codziennym i zmartwieniom zawładnąć swoim sercem (por. Mt 6, 25-34). Uspokaja swoje serce, jak niemowlę na ręku matki (por. Ps 131), gdyż Jego życie jest w ręku Boga – który niczego za niego nie robi, ale towarzyszy Mu we wszystkim i pozwala czynić wszystko w zgodzie z miłością. Człowiek mądry to również taki, który umie smakować życie, wybiera z niego to, co bardziej służy miłości i zbawieniu, a nie próbuje zawłaszczać wszystkiego i mieć wszystko, korzystając z życia nierozumnie. To również człowiek – na wzór Maryi – pokorny wobec Pana i wobec ludzi, a więc przyjmujący wszystko, co życie przynosi (“niech mi się stanie według słowa Twego” Łk 1, 38)i działający w taki sposób, by życie i miłość się pomnażały.

Człowiek mądry – to nie ten, który coś wie, lub jest inteligentny, ale to ten, który UMIE ŻYĆ. I to żyć Bożym życiem, zanurzonym w miłości, prawdzie, dobru, prostocie, ufności, pokoju serca…

Rozważaj to słowo podczas dzisiejszej modlitwy. Jeśli chcesz, możesz z nim również chodzić przez cały dzień, pozwalając, by dotykało i poruszało Cię od środka, przemieniając powoli Twoje serce. Niech ono poprowadzi Cię do głębin serca Jezusa i serca Maryi. Niech pomoże zbudować głęboką więź z Tym, od którego masz wszystko. Na koniec dnia zapisz sobie kilka pragnień, uczuć czy myśli, które to słowo w Tobie wzbudziło.